Welkom bij Crime@UGent!

Welkom op het eerste blogbericht van Crime@UGent. Wij willen jullie via deze blog meer vertellen over de onderzoeken van onze young en senior onderzoekers die lid zijn van het IDC Crime, Criminology en Criminal Policy. Op deze manier proberen we zoveel mogelijk mensen te informeren over deze leerrijke onderzoeken.

Wat is het IDC Crime, Criminology en Criminal Policy?

Het IDC Crime is een van de tien interdisciplinaire onderzoeksconsortia met betrekking tot de sociale- en menswetenschappen die je hebt aan de Universiteit Gent. De focus van de onderzoeken ligt op deviant gedrag en de beleidsreactie hierop. 21 Professoren aan de Universiteit Gent zijn lid van het consortium en samen komen ze uit vier verschillende faculteiten, namelijk:

 • Faculteit van Recht en Criminologie
 • Faculteit van Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
 • Faculteit van Politieke en Sociale Wetenschappen
 • Faculteit van Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Het consortium bevordert de vertaling en uitwisseling van kennis, versterkt de creatie van maatschappelijke waarde die leidt tot maatschappelijke impact en stimuleert synergieën en samenwerking met externe academische, beleids- en praktijkpartners uit verschillende disciplines.

De stakeholders van het IDC Crime zijn zeer gevarieerd:

 • Mensen in de praktijk
 • Beleidsmakers
 • Burgers
 • Internationale organisaties
 • Studenten
 • Universiteit Gent
 • Academische wereld

Waarom deze blog?

Deze blog is speciaal ontworpen om de fascinerende projecten van onze onderzoekers toegankelijker te maken en in het licht te zetten. Meestal vinden mensen moeilijk de weg naar onderzoeken en via deze blog proberen we het hen makkelijker te maken om kennis te maken met deze onderzoeken.

%d